Nasze Boisko Lab

 

Organizując gry zespołowe, tworząc miejski system boisk jednocześnie obserwujemy szerokie spektrum zjawisk związanych ze sportem w przestrzeni publicznej miast.  Zjawiska te badamy poprzez pryzmat takich nauk jak medycyna, antropologia, psychologia społeczna, socjologia, ekonomia, prawo, kultura fizyczna, zarządzanie, edukacja, urbanistyka, architektura, animacja kulturowa.

 

Obszary badań

 

Interesują nas przede wszystkim zjawiska i przedsięwzięcia oryginalne, nowatorskie, oddolne, niekomercyjne, otwarte dla wszystkich, z dużą wartością dodaną do sportu, nakierowane na lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Szczególnie nośną dla eksploracji tego typu zjawisk jest kategoria sportu w miejskich przestrzeniach publicznych. Wnikliwa analiza przypadków z miast całego świata, a także z projektów realizowanych przez Inicjatywę Nasze Boisko dowodzi, że sport niesie za sobą ogromną wartość społeczną, która odpowiednio ukierunkowana może stanowić skuteczne narzędzie rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni miejskich. Aby jednak było to możliwe przestrzeń dla aktywności sportowych powinna być projektowana nie tyle w wielkich przestrzeniach ile wewnątrz osiedli, w bezpośredniej bliskości mieszkańców.

 

Kategorią, której w Nasze Boisko LAB przyglądamy się szczególnie wnikliwie jest rodzaj aktywności, którą nazwaliśmy na potrzeby naszych badań sportem sąsiedzkim. Ta kategoria zdecydowanie wyróżnia się na tle powszechnie używanych pojęć takich jak sport dla wszystkich czy sport powszechny. Są to wszystkie aktywności uprawiane regularnie, blisko miejsca zamieszkania, w grupie sąsiedzkiej, otwarte dla wszystkich, w którym rywalizacja zastąpiona jest współpracą. Nasze badania wskazują, że ten rodzaj aktywności może mieć szczególne znaczenie w tworzeniu i rozwoju miejskich wspólnot lokalnych. Stało się to bezpośrednim powodem identyfikacji i opracowania dobrych praktyk dla sportu sąsiedzkiego i opracowania ich w formie "Metodyki integracji lokalnych społeczności poprzez sporty zespołowe".

 

Równie ważną kategorią badawczą jest dla zespołu  Nasze Boisko Lab miejskie osiedlowe boisko jako wyjątkowe miejsce do którego dostęp ma każdy, jest przyjazne, neutralnym, w którym wiele osób czuje się szczególnie dobrze i  w którym szczególnie chętnie spędza czas. Tę kwestię doskonale rozumieją generacje wychowane przed ok 2000 rokiem, które świetnie rozumieją konwencję nie skrępowanej instytucjonalnie zabawy na świeżym powietrzu na podwórkach i na osiedlowych boiskach właśnie. Szczególnie z perspektywy badań antropologicznych widać, że na osiedlowym boisku tworzą się i wzmacniają lokalne, nieformalne więzi. Są one przenoszone poza boisko, co przyczynia się w znacznym stopniu do przebudowy wspólnoty lokalnej oraz zdecydowanego przełamania typowo wielkomiejskiej atomizacji i samotności.

 

 

Projekty w realizacji

 

 • "Zmiana paradygmantu w sporcie dla wszystkich - od modelu upowszechniania sportu do modelu partycypacji." (koordynator Marek Kuszneruk);
 • "Sport sąsiedzki jako narzędzie rewitalizacji przestrzeni miejskich." (koordynator dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska);
 • "Strategie włączenia nieaktywnych i słaboaktywnych grup społecznych do sportu sąsiedzkiego." (koordynator dr Anna Leś, dr Joanna Piotrowska);
 • "Sport dla wszystkich jako zagadnienie międzyoperacyjne na styku miejskich biur sportu, zdrowia, edukacji, spraw społecznych, kultury, planowania przestrzennego." (koordynator Marek Kuszneruk);
 • "Oswajanie przestrzeni przeznaczonych na aktywność poprzez sztukę." (dr Magdalena Rembeza)
 • "Analiza aktywności i partycypacji z użyciem technologii mobilnych." (koordynatorzy dr Joanna Piotrowska, Marcin Gniazdowski)
 • "Miejski standard zarządzania i dostępu do osiedlowego boiska." (koordynator Marek Kuszneruk)

 

Projekty zakończone

 

 • "Rola boiska osiedlowego w życiu lokalnej społeczności." (koordynator Marek Kuszneruk);
 • "Metodyka integracji lokalnych społeczności wielkiego miasta poprzez sporty zespołowe. Model dojrzałości boiska." (Marek Kuszneruk, koordynator Marcin Gniazdowski);
 • "Inwentaryzacja warszawskich boisk osiedlowych". (koordynator Marek Kuszneruk)

 

Projekty w przygotowaniu

 

 • "Pomiar zwrotu z inwestycji w miejską infrastrukturę sportową";
 • "Sport sąsiedzki w profilaktyce chorób cywilizacyjnych".
 • "Sporty zespołowe jako narzędzie edukacji w obszarze kompetencji miękkich".
 • "Grywalizacja jako metoda motywująca do regularnej aktywności ruchowej".
 • "Miejska sieć boisk jako narzędzie promocji miasta".

 

Szkoły wyższe

 

Budując interdyscyplinarny zespół Nasze Boisko LAB współpracujemy z następującymi szkołami wyższymi:

 1. Uniwersytet Warszawski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)
 2. Politechnika Gdańska (Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego)
 3. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (Katedra Rekreacji)
 4. Uniwersytet im. Stefana Karola Wyszyńskiego (Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych)
 5. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (Centrum Innowacji Społecznych)

 

Współpraca w realizacji projektów

 

W realizacji projektów związanych z aktywnością ruchową w przestrzeni publicznej wielkiego miasta naszą dewizą jest systemowe podejście i sprawczość. Szybki zwrot z inwestycji dla naszych partnerów gwarantujemy poprzez zastosowanie sprawdzonych na całym świecie modeli m.in. procesu Lean Startup, metodyki zarządzania projektami Prince2, psychologicznego modelu zmiany nawyków. Na podstawie naszych doświadczeń ze zrealizowanych z projektów utworzyliśmy gotowy do zastosowania analityczny model dojrzałości osiedlowego boiska, oraz dedykowaną metodykę integracji lokalnych, miejskich społeczności poprzez sporty zespołowe. Zapraszamy do współpracy.

Kontakt w sprawie wsparcia w realizacji projektów:
Marek Kuszneruk
email: marek.kuszneruk@naszeboisko.org,
501 130 701

 

Więcej informacji

 

 1. Konferencja "Sport w wielkim mieście"
 2. blog Nasze Boisko LAB na portalu Facebook.
 3. Mapa inwentaryzacji warszawskich boisk osiedlowych.
 4. Artykuł dr inż. arch. Małgorzaty Kostrzewskiej pt.  "Przestrzeń miejska areną sportu".

 

Facebook